Elephant Jungle Sanctuary ปางช้างสมุย

มีคำถาม?

    สถานที่ (โปรดเลือก):

    เชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาสมุย

    เข้าร่วมครอบครัว EJS!

    เขตรักษาพันธุ์ช้าง
    # ช้างป่าสงวน