การอัปเดต 'ใหม่ปกติ' ของ Elephant Jungle Sanctuary

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่เราพบในตัวเองโปรดดูแนวทางปฏิบัติการใหม่ที่แนบมาซึ่งเราจะปฏิบัติโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

มีคำถาม?

    สถานที่ (โปรดเลือก):

    เชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาสมุย

    เข้าร่วมครอบครัว EJS!

    เขตรักษาพันธุ์ช้าง
    # ช้างป่าสงวน