เกี่ยวกับ Elephant Jungle Sanctuary

Elephant Jungle Sanctuary เป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีจริยธรรมและยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2014 โดยเริ่มจากความคิดริเริ่มร่วมกันระหว่างสมาชิกชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทยและชาวเชียงใหม่ที่มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของช้างในประเทศไทย

พวกเราคือใคร?

ที่ Elephant Jungle Sanctuary เราเป็นมากกว่า บริษัท ความหวังของเราคือการเป็นผู้นำโดยแบบอย่างและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในการรับรู้ช้าง เพื่อเป็นสักขีพยานในอนาคตที่ช้างจะไม่ถูกรุกล้ำขี่ม้าทำงานหนักเกินไปหรือถูกทารุณกรรมและได้รับการปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ความรักและความเคารพ

เราทำงานอย่างหนักตลอดทั้งปีเพื่อดูแลช่วยเหลือ แต่เราเชื่อด้วยว่าการจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเราต้องมีความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2014 Elephant Jungle Sanctuary ได้จัดหางานที่อยู่อาศัยและการสนับสนุนทางการเงิน นอกจากนี้เรายังทำงานเพื่อสนับสนุนโครงการเล็ก ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่วาง

เราเชื่อว่าการทำงานหนักของเราจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือและอนาคตของช้างบ้านในประเทศไทยและหวังว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภารกิจของเรา

คือการให้ช้างมีสุขภาพที่ดีมีเสรีภาพและมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราใช้แนวทางที่ก้าวหน้าและมีความรับผิดชอบอย่างมีจริยธรรมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของช้างเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้คนจากประเทศไทยและทั่วโลกเกี่ยวกับการดูแลช้างและสภาพของช้างเอเชีย

ความหวังของเรา

คือการเป็นผู้นำโดยตัวอย่างและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการรับรู้ช้าง เพื่อเป็นสักขีพยานในอนาคตที่ช้างจะไม่ถูกขับไล่ล่าใช้งานหนักเกินไปหรือถูกทารุณกรรมและได้รับการปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ความรักและความเคารพ

โครงการ Elephant Jungle Sanctuary ยังช่วยให้ชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากได้รับการจ้างงานการศึกษาและการสนับสนุนทางการเงิน

มีคำถาม?

    สถานที่ (โปรดเลือก):

    เชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาสมุย

    เข้าร่วมครอบครัว EJS!

    เขตรักษาพันธุ์ช้าง
    # ช้างป่าสงวน